Renovering | Tips

Viktigt att underhålla VVS i sitt hem

För att allt ska fungera som det ska i ett hem eller i lägenhet så är det viktigt att underhålla VVS i sitt hem och sina fastigheter. Vatten och avlopp är det mest basala i våra hem och vi blir ställda om inte detta fungerar som det ska.

Om man bor i lägenhet så är det hyresvärden eller den fastighetsskötare som bostadsrättsförening anlitat som ska kontaktas om det är något som inte är som det ska med vatten och avlopp. I bostadsfastigheter så är det viktigt att utföra stambyte om detta behövs. Ett avlopp och den stam som tar vatten, avföring och annat blir med ålderns rätt sämre. Efter cirka 30 år så görs det oftast ett stambyte i fastigheter.

Det är viktigt att se till så att packningar i kranar och det som ger dig vatten i en lägenhet är täta och inte uttorkade. Detta kan ge läckage och vattenskador om du inte är hemma och upptäcker detta i tid. I moderna fastigheter så kan du stänga av vattnet till din lägenhet med en kran i trapphuset. Om den inte finns där så ska du veta var du ska stänga av vattnet för att kunna fixa dina läckage.