Hantverkare

Rörmokare, en överbetald yrkeskategori?

Är du en av dem som tycker att rörmokare är dyra? Här kan du läsa om det välbetalda yrket och varför en duktig rörmokare kostar att anlita!

En rörmokares huvuduppgift är att installera och laga VVS anläggningar i hus. VVS står för värme ventilation och sanitet och är den moderna benämningen på yrkeskategorin rörmokare.

Rörmokare är ett av de bäst betalda yrkena idag och en utbildad rörmokare behöver inte oroa sig för att inte få arbete efter genomförd utbildning. I stort sett behöver alla någon gång hjälp av en fackman inom detta område. Problemen kan bli enorma om en ledning är feldragen eller undermålig och har man dessutom utfört arbetet själv som amatör gäller inga försäkringar.


Rörmokare, mer än bara rör och vatten

För många är bilden av en rörmokare någon som fixar ett stopp i diskhon, en bild som inte är helt felaktigt men dessvärre mycket förenklad. Det är inte samma sak att vara rörmokare idag som för 50 år sedan, det räcker inte med att vara händig utan det ställs helt andra krav på allmänkunskap inom bland annat teknik och material. En rörmokare kopplar och drar inte bara rör, de installerar värmepumpar, värmefläktar och solvärme. De arbetar också med ventilationskanaler och avancerade system för hantering av gas och vätskor. I så gott som alla värme- och kylanläggningar finns komplicerade datoranordningar och denna teknik måste en rörmokare kunna. De måste dessutom beräkna lutningar för vattenledningar och göra matematiska beräkningar för volym och tryck.

Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar och tekniska beskrivningar. Som i de flesta yrken behövs ett kreativt sätt att tänka för att hitta de bästa lösningarna när problem uppstår. En rörmokare måste också veta vart den köper reservdelar och vilket material som är ultimat. Kunskaper om materialets rostegenskaper (för att motverka korrosion) är en självklarhet. Dessutom är det inte sällan rörmokaren har en extra kompetens för att underlätta arbetet, detta kan vara truck-kort eller lift-kort som är användbart vid arbeten i större lokaler och/eller industrier. 


Utbildning

Utbildningen till rörmokare kan genomföras både på gymnasienivå och som kvalificerad yrkesutbildning. Har man genomgått utbildningen på gymnasienivå krävs minst 850 timmars praktik för full behörighet i yrket. Det går också att utbilda sig genom att gå som lärling, något som tar 5 år. För att bli certifierade VVS montörer av den nationella organisationen VVS Installatörerna krävs 8500 timmars lärlingstid i ryggen. Så utbildningen är omfattande och ställer höga krav på praktiskt arbete.

Överbetald?

Det finns många goda anledningar till att rörmokare är välbetalda, något som blir uppenbart efter genomgången ovan. Deras yrke är brett och ställer stora krav på så väl teoretisk som praktisk kompetens. God kompetens kostar och med 8500 lärlingstimmar i bagaget kan man som kund vara säker på att man betalar för rätt kompetens!