Tips

Gotland, vattnet och dess historia

Under tusentals år så var större delen av dagens Gotland ett grund korallrev med exotiska fiskar som simmade runt i ett varmt hav. På den tiden låg Gotland ungefär vid ekvatorn och perioden de flesta fossil är ifrån kallas Silurperioden, den började för ungefär 400 miljoner år sedan och än idag kan du se fossil från den tiden inlagrad i berggrunden på Gotland. Fossilen kan hittas över hela ön men framförallt så finns det väldigt mycket på västra Fårö.

Hur bildades kalken på Gotland?

Under Silurperioden fanns det rikligt med fisk på nuvarande Gotland och under denna period samlades stora mängder sand, lera och kalkslam på botten. En bidragande orsak till all ansamling av kalk var döda koraller och döda skaldjur som efter årtusenden ansamlades på botten. Efter tid och med hjälp av tryck så omvandlades detta först till märgelskiffer och sedan till kalk och sandsten.

Dagens Gotland och vattnet

Till skillnad från övriga Sverige så finns det inget urberg synligt på Gotland, detta ligger långt under marken och detta är en stor skillnad mellan Gotland och resten av landet där man dagligen går runt direkt på urberget på de flesta ställen. På Gotland är det flera hundra meter av kalksten och sandsten ovanpå urberget och det gör att vattnet på Gotland innehåller väldigt mycket kalk om man jämför det med övriga landet. Detta kan man tydligt se i exempelvis duschen som avlagringar längs med väggarna. På vissa ställen är det så mycket kalk i vattnet att man till och med känner det på smaken när man dricker det.

Huvuddelen av invånarna på Gotland får idag sitt vatten från Tingstäde träsk vilket är ett stort vattenskyddsområde på ön. Utöver Tingstäde finns det också flera borrade brunnar och ytvattentäkter där man tar vatten. På senare år har det dock börjat tryta trotts ett stort antal brunnar så nu mera har man även börjat avsalta havsvatten. Turismen på sommaren har också orsakat ytterligare vattenåtgång och det är därför som Region Gotland ofta uppmanar besökare och invånare att vara sparsamma med vattnet.