VVS - KvalitetsvattenVärmepumpar - Kvalitetsvatten

VVS - Kvalitetsvatten

VVS står för tre viktiga saker, Värme - Ventilation - Sanitet.

Läs vidare

Ventilation - Kvalitetsvatten

Ventilation är mycket viktigt och att det utförs av professionell VVS:are

Läs vidare

VVS – ett kort namn som betyder mycket

Säkerligen har du hört begreppet VVS någon gång. Det är ett kortnamn som står för tre viktiga saker: värme, ventilation och sanitet. Det är helt enkelt saker som är extremt viktiga för ditt hus, din lägenhet, ditt kontor eller ditt landsställe. Utan dessa är det svårt att laga mat, duscha eller att över huvud taget leva ett drägligt liv. De utgör i mångt och mycket standarden för våra hushåll och arbetsplatser.

Här följer en guide som du kan ha stor nytta av för en bättre helhetsförståelse av VVS och vad det innebär för just ditt hushåll eller din arbetsmiljö. När du till exempel står inför en renovering eller ett nybygge kan det ligga nära till hands att sätta sig in i dessa delar – vi hoppas därför kunna förbättra din grundskaper inom VVS.

Värme

Den vanligaste energiformen idag som ger oss värme är energicentraler eller fjärrvärme. Den värme som levereras till ditt hus kommer från vattenbaserad energi genom huvudcentraler som i sin tur skickar energin till undercentraler. Så här funkar det:

Fjärrvärme levereras till en anslutningspunkt i husväggar via en så kallad undercentral. I själva undercentralen omvandlas varmvatten till hela fastighetssystemets lägre nivåer genom ett högt tryck. Varmvatten ur kranen produceras på detta sätt.

En så kallad undercentral är, som namnet påskiner, ”understyrd” av en huvudcentral för fjärrvärme och försörjer hundratals hus eller lägenheter med värme och varmvatten. I varje undercentral omvandlas primärvärme från ett fjärrvärmenät (med temperaturer över 75 grader) till en värme kring 55 grader för både vanlig värme och varmvatten till dusch och kran. Undercentralen finns således alltid i mittpunkten av ett bostadsområde för att således fördela värmen jämnt ut via slingor. Sålunda behöver värmen inte cirkulera runt och därmed kosta mer på grund av svåra rörkonstruktioner runt alla fastigheter. 

Om ventilation

Tilluft kallas det som du tar in din bostad. Luft kallas det som rör sig mellan ytorna i boskapet. Frånluft är den luft som du tar ut ur din bostad. I större fastigheter med flera lägenheter finns oftast ett system för frånluft som är fläktstyrt. Det består av fläktar som monteras i taket ovanför varje så kallat ventilationsschakt. En fläkt kan motsvara ventilationen för samtliga lägenheter som går under ett givet ventilationsschakt. En sådan centraliserad modell är dock inte alltid så smart ur en underhållningssynpunkt. Frånluften bör i stället ledas via ledningar ut till ett större aggregat i samlat fläktrum.

Tilluften till flerfamiljshus kommer i standardfalet från ventiler i väggar och fasader till vardags- och sovrum. Den vanligaste lösningen är tilluftsdon som monteras i vägg bakom en radiator. All luft som kommer från vardags- och sovrum skickas via kök och badrum till frånluftssystemet. Detta så kallade F-system skapar därmed ett sorts undertryck som måste motbalanseras.

Tilluftsystem har sina komplikationer. Väljer man att vädra kan det bli en direkt obalans i systemet. För att lösa hela ekvationen måste man därför kanske bygga ett extra rörsystem som är anslutet till rum som sällan ligger vid ett schakt. Tillför man regelbundet varm tilluft finns det också hälsorisker menar vissa källor – tilluftskanalerna måste nämligen rensas allt oftare.