Tips

Svenskt kvalitetsvatten

Svenskt kranvatten är av en hög kvalitet och hamnar högt upp på listan i en direkt jämförelse med vattnet i ledningarna i många andra europeiska länder. Vattnet i Sverige är inte bara avsett för matlagning, bevattning och dusch utan går också utmärkt att använda som dricksvatten.

Även om det svenska kranvattnet håller en mycket hög kvalitet så kan det ändå i vissa fall vara nödvändigt att rena vattnet som kommer ur våra ledningar, några riktlinjer för rening är svåra att ge men det går genom olika analyser att kontrollera vattnets hårdhet, turbiditet, alkalinitet, pH-värde m.m. samt att se det eventuellt kanske också innehåller, till exempel, nitrat eller mangan. De flesta former av filtrering brukar bestå av att separera någonting från vattnet innan det tas i bruk som dricksvatten.

Miljövänligt

Svenskt kvalitetsvatten är dessutom också mycket miljövänligt, kranvatten är alltid ett bättre alternativ än vatten på förpackning när det gäller vårt skydd av miljön. Distributionen av kranvatten görs genom ledningar och inte med hjälp av båt, tåg, lastbil eller flyg, alla former av förpackningar är också helt överflödiga och användandet av ledningar innebär ett reducerat utsläpp av, bland mycket annat, koldioxid.

Ökad försäljning

Trots att svenskt kranvatten alltid är att föredra så har försäljningen av förpackat vatten ökat de senaste åren, snittet för inköp av vatten per person i Sverige ligger på cirka 27 liter per år. Givetvis är konsumtionen av vatten på förpacking betydligt högre utomlands än i Sverige men en av de största anledningarna till detta är att vattenkvaliteten runt om i Europa inte är av samma klass som i Sverige, speciellt då i de sydeuropeiska länderna, som till exempel, Frankrike, Portugal, Spanien samt Italien och i dessa länder framför allt vid kusten. Det vatten som finns för inköp är ofta av typerna mineralvatten eller källvatten och går att erhålla i förpackningar av glas, plast, papper och metall. Vatten på förpackning transporterats dock ofta längre sträckor med tåg- och lastbilstransporter och kan med tiden försämras om vattnet inte konsumeras inom en viss tid, speciellt om vattnet sedan lagras på hyllor i de varuhus där det varuförs.